PDA

View Full Version : Điêu khắc tượng gỗ Đức Toàn: ĐT: 0972336266ductoan1981
19-12-2012, 08:07 PM
[LEFT]
Đức Toàn: Chuyên điêu khắc các loại tượng làm từ gỗ quý: Tam Đa, Phật Bà, Di Lặc, Quan Công, Nàng Tiên Cá, Đức Mẹ, Chúa Giê Su...vvv. Mười hai con Giáp, Sư tử, Đại Bàng, Cóc thiềm thừ...vvv. Các loại tranh: Tranh bát Mã, tranh Bát Tiên, tranh Tứ Quý....vvv. Nhận gia công kệ, bàn ghế, sập làm bằng gốc cây. Bán các loại Nu, mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Nguyễn Đức Toàn - thôn Phước Thủy - xã Phước Đồng - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa. Email - ductoannguyen434@gmai.com - Điện thoại liên hệ: 0972336266


http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01788_zps949e0c3b.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01788_zps949e0c3b.jpg.html)
Di Lặc gỗ Gõ Đỏ (gỗ Gõ Cà Te)
Rộng: 65cm
Sâu: 35cm
Sâu: 26cm
(Đã bán) liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01791_zps5817a1b7.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01791_zps5817a1b7.jpg.html)
Di Lặc gỗ Hương (gỗ Giáng Hương)
Rộng: 44cm
Sâu: 35cm
Cao: 27cm
Giá liên hệ ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01677_zpsc00a2b5b.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01677_zpsc00a2b5b.jpg.html)
Cặp Tỳ Hươu (gỗ Xá xị)
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01671_zps8e68ef33.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01671_zps8e68ef33.jpg.html)
Heo vàng (gỗ Xá xị)
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01603_zps4bdd17c3.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01603_zps4bdd17c3.jpg.html)
Di Lặc (gỗ Xá xị)
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01585_zpsa6539243.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01585_zpsa6539243.jpg.html)
Ông Thọ đứng gốc Tùng (gỗ Xá xị lũa)
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01579_zps485f8088.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01579_zps485f8088.jpg.html)
Rồng bay (gỗ Xá xị)
Liên hệ ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01581_zps578a36a6.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01581_zps578a36a6.jpg.html)
Rồng bay (gỗ Xá xị)
Liên hệ ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01555_zpsb000763b.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01555_zpsb000763b.jpg.html)
Đạt Ma trường quyền (gỗ Xá xị lũa)
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01556_zpsfe6a6e68.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01556_zpsfe6a6e68.jpg.html)
Đạt Ma trường quyền (gỗ Xá xị lũa)
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01537_zpsc13cb2df.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01537_zpsc13cb2df.jpg.html)
Đức Mẹ ban phúc (gỗ Lim)
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01499_zpsb3f7d59e.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01499_zpsb3f7d59e.jpg.html)
Trâu vàng (gỗ Xá xị)
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01501_zps2a7e09da.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01501_zps2a7e09da.jpg.html)
Trâu vàng (gỗ Xá xị)
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01515_zps62e78ffa.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01515_zps62e78ffa.jpg.html)
Cóc Thiềm thừ, Cóc 3 chân (gỗ Xá xị)
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01480_zpsd4e38a96.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01480_zpsd4e38a96.jpg.html)
Mã Đáo Thành Công (gỗ Xá xị đỏ)
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01483_zps7a585c99.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01483_zps7a585c99.jpg.html)
Mã Đáo Thành Công (gỗ Xá xị đỏ)
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01463_zps1d6614c8.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01463_zps1d6614c8.jpg.html)
Đức Mẹ Maria (gỗ Mun Sọc- Mun Hoa)
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01421_zpsa396832a.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01421_zpsa396832a.jpg.html)
Di Lặc ngồi gốc Đào tiên gỗ nu Xá xị đỏ
Cao: 1m
Rộng: 1m
Sâu: 90cm
Nặng khoảng: 120kg
Giá: Liên hệ ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01420_zpsbdc6f9e7.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01420_zpsbdc6f9e7.jpg.html)
Di Lặc ngồi gốc Đào tiên gỗ nu Xá xị đỏ
Cao: 1m
Rộng: 1m
Sâu: 90cm
Nặng khoảng: 120kg
Giá: Liên hệ ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01415_zps4193a1cf.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01415_zps4193a1cf.jpg.html)
Di Lặc ngồi gốc Đào tiên gỗ nu Xá xị đỏ
Cao: 1m
Rộng: 1m
Sâu: 90cm
Nặng khoảng: 120kg
Giá: Liên hệ ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01336_zps5c0c6fdd.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01336_zps5c0c6fdd.jpg.html)
Di Lặc dâng vàng (gỗ Xá xị)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01261_zps58f08693.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01261_zps58f08693.jpg.html)
Thọ thế gốc lũa tự nhiên (gỗ Xá xị lũa)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01254_zpsbfd1d343.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01254_zpsbfd1d343.jpg.html)
Di Lặc (gỗ Xá xị)
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01237_zps5a46182a.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01237_zps5a46182a.jpg.html)
Di Lặc ngồi trên bao tiền (gỗ Hương đỏ)[/COLOR]
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01206_zps1ca74244.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01206_zps1ca74244.jpg.html)
[COLOR="#0000CD"]Cóc ngậm tiền (cóc thiềm thừ,cóc 3 chân) gỗ Xá xị
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01198_zps3ed6a5f3.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01198_zps3ed6a5f3.jpg.html)
Hổ (gỗ Xá xị đỏ)
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01107_zpsd4e67337.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01107_zpsd4e67337.jpg.html)
Di Lặc (gỗ Cẩm chỉ)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01097_zps37828cfa.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01097_zps37828cfa.jpg.html)
Tỳ Hươu (gốc Xá xị lũa)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01041_zps8fa69a54.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01041_zps8fa69a54.jpg.html)
[B]Gỗ Nu Xá Xị
Giá liên hệ: ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01026_zpsf292bcb0.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01026_zpsf292bcb0.jpg.html)
Gỗ Nu Trò
Giá liên hệ: ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01004_zpsd65467c3.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01004_zpsd65467c3.jpg.html)
Heo vàng (gỗ Xá Xị)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC01000_zpsda7995ef.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC01000_zpsda7995ef.jpg.html)
Heo vàng (gỗ Xá Xị)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00999_zps06684450.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC00999_zps06684450.jpg.html)
Cóc ngậm tiền (gỗ Nu Trò)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00997_zpsce8d79ea.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC00997_zpsce8d79ea.jpg.html)
Cóc ngậm tiền (gỗ Nu Trò)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00996_zps4c53c2e0.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC00996_zps4c53c2e0.jpg.html)
Cóc ngậm tiền (gỗ Nu Trò)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00923_zps30725107.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC00923_zps30725107.jpg.html)
Di Lặc ngồi gốc tùng (gốc lũa Xá Xị)
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00903_zpsf501bfad.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC00903_zpsf501bfad.jpg.html)
Đại Bàng - Rắn hổ chúa
Gỗ Xá Xị lũa
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00895_zpscb0e003a.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC00895_zpscb0e003a.jpg.html)
Đại Bàng - Rắn hổ chúa
Gỗ Xá Xị lũa
[/LEFT
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00880_zpsad2b23a3.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC00880_zpsad2b23a3.jpg.html)
Di Lặc ngồi gốc Tùng (gỗ nu Xá Xị đỏ)
Cao: 60cm
Rộng: 1,2m
Dài: 75cm
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00878_zps3a40ced5.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC00878_zps3a40ced5.jpg.html)
Di Lặc ngồi gốc Tùng (gỗ nu Xá Xị đỏ)
Cao: 60cm
Rộng: 1,2m
Dài: 75cm
Liên hệ đặt hàng ĐT: 0972336266
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00832_zps243a2e5c.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC00832_zps243a2e5c.jpg.html)
Di Lặc ngồi gốc Đào Tiên (gỗ Xá Xị đỏ)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00826_zps8d897489.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/toannguyen1981/media/DSC00826_zps8d897489.jpg.html)
Di Lặc gốc Đào Tiên(gỗ Xá Xị đỏ)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00425.jpg[/IMG
Nàng Tiên Cá (gỗ Trai)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00378.jpg
Ông Thọ chống gậy cầm quả Đào đứng dưới gốc Tùng (gỗ Mít vàng)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00633_zps16cdaab0.jpg
Quan Công cầm Đao cưỡi Ngựa (gỗ Gõ gụ)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00658_zpse0849051.jpg
Cặp Kỳ Lân (gỗ Trắc)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00533_zps91ed34b1.jpg
Phật Bà cưỡi Rồng hóa Cá (gỗ cẩm Chỉ)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00308.jpg
Đạt Ma Sư Tổ (gỗ Trắc)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00307.jpg
Đạt Ma Sư Tổ (gỗ Trắc)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00412.jpg
Ông Thọ chống gậy cầm quả Đào đứng dưới gốc Tùng (gỗ Mít)
http://i1293.photobucket.com/albums/b586/toannguyen1981/DSC00587_zpsc9098e14.jpg
Gốc Xá Xị lũa (gốc Gù Hương)
Giá liên hệ ĐT: 0972336266

Bán gốc Xá Xị lũa (gốc Gù Hương),[COLOR="Red"] bán các loại Nu quý khách có nhu cầu mua liên hệ ĐT: 0972336266

ductoan1981
07-11-2013, 08:35 PM
uuuuppppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
12-11-2013, 07:53 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
13-11-2013, 07:49 PM
uppppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
16-11-2013, 08:15 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
20-11-2013, 07:35 PM
uppppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
23-11-2013, 08:59 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
30-11-2013, 12:51 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
06-12-2013, 10:17 PM
upppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
14-12-2013, 07:42 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
22-12-2013, 09:02 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
26-12-2013, 07:32 PM
uppppppppppppppppppppppppppp

cantientieu
26-12-2013, 07:45 PM
bộ tam đa nhiu vậy a báo giá vào sdt 0905972675 :chief_indian::football:

ductoan1981
06-01-2014, 08:53 PM
upppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
10-01-2014, 08:59 PM
upppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
02-02-2014, 07:33 PM
upppppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
03-03-2014, 09:30 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
05-03-2014, 12:03 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
17-03-2014, 02:02 PM
upppppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
23-07-2014, 09:48 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pp

ductoan1981
02-08-2014, 08:14 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
22-08-2014, 09:12 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
02-09-2014, 04:41 PM
uppppppp lên tốp đầu nào

ductoan1981
15-09-2014, 07:15 PM
Uppppppppppppppppppp

ductoan1981
05-12-2014, 07:31 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppp

ductoan1981
13-12-2014, 07:56 AM
Upppppppppppppppppppppppppp

ductoan1981
04-01-2015, 06:55 AM
Upppppppppppppppppppppppppp