Hay tuyệt . Nhân dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội nghe thấy thấm và yêu đất nước vô cùng .
http://www.youtube.com/watch?v=gMtPa0HU7vA