máy mình bị lỏng chân sạc,lúc ăn lúc ko.có ai biết chỗ sửa hay thợ nào làm đc cho em cái add để em mang máy qua nha