Chả là máy pc đang xài win 7, bắt mạng e câu cáp từ model gắn vào lỗ mạng trên cpu thì đèn Lan lúc sáng lúc tắt màu vàng, có khi để một hồi lâu thì máy kêt nối đc mạng, có khi không dc, nhưng chơi một hồi lại bị mất kết nối, còn khi nào gắm vào mà đèn xanh luôn thì chơi ok miết, nhưng tắt máy lại bị như lúc đầu, ai biết phải làm sao chỉ e với