đá sau 5h30 t3,5,7 thì sms với, sonny 0983972679,đá không hay, chỉ tham gia vì thể thao có sức khỏe...