Trước hết mừng tuổi các cụ già. Biết các cụ là người hay hoài cổ nên mừng tuổi các cụ tờ 1000 VND từ năm 1951

Hình ảnh về tiền - Lì xì nhân dịp năm mới

Tiếp đến lì xì các cháu nhỏ từ 0 đến 6 tuổi, biết các em chưa biết tiêu tiền nên lì li tờ 5 hào

Hình ảnh về tiền - Lì xì nhân dịp năm mới

Những ai là học sinh từ 7 đến 18 tuổi tuy đã biết tiêu tiền nhưng không nên tiêu nhiều tiền sớm, dễ hư hỏng, lì xì vài đồng $

Hình ảnh về tiền - Lì xì nhân dịp năm mới

Những ai đang học tập tại Châu Âu xa xôi, cần nhiều Euro, lì xì hẳn 1.000.000 Euro

Hình ảnh về tiền - Lì xì nhân dịp năm mới

Riêng cộng đồng các sinh viên đang du học tại Đức, lì xì đồng đặc biệt

Hình ảnh về tiền - Lì xì nhân dịp năm mới

Thêm 2 đồng trị giá 2000 won cho sinh viên nghèo vượt khó ở korea

Hình ảnh về tiền - Lì xì nhân dịp năm mới

Còn các đồng chí đang học ở các nước khác trên toàn thế giới, lì xi hẳn 1.000.000$

Hình ảnh về tiền - Lì xì nhân dịp năm mới

Các đồng chí còn lại chỉ xin lì xi vài đồng của 25 nước khác nhau trên thế giới

Hình ảnh về tiền - Lì xì nhân dịp năm mới


Ai còn tiền nào nữa thì pót tiếp!! hạn chế Spam nha!!!