TRA CỨU ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012
Để tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012, bạn có thể sử dụng các cách sau:

1. Tra cứu trực tuyến tại địa chỉ: http://dt.smsvietnam.com

2. Tra cứu qua tin nhắn SMS:

Soạn tin: DIEMTN CS số-báo-danh gửi 8779

Ví dụ 1: Để xem điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 của thí sinh có số báo danh 030582. Bạn soạn tin:

DIEMTN CS 030582 gửi 8779

Thông tin chi tiết có thể xem tại địa chỉ: http://smsvietnam.com