Tác giả: Đại sư Nam Anh - chưởng môn Vịnh Xuân Quyền
Sách phô tô (Ko bán sách gốc), giá bằng nhau tất cả các quyển: 100k/ quyển. (Nếu mua hết 6 đầu sách trên thì mình tính cho 500k)
1. Thiếu lâm kim cang nội công
2. Võ đang nội công bí pháp
3. Võ đang chân truyền
4. Võ đang bát bảo quyền
5. Điểm huyệt chân truyền đồ giải
6. Ngũ đài trân tàng bí bản
Quí huynh đệ nào quan tâm, xin liên hệ:
0986 48 98 76
(Tôi ở Nha Trang - Khánh Hòa)