Mình cần mua 1 tủ lạnh 50ml .Ai có pm mình cái giá nhé