Như trên đã nói hiện tại mình đang nuôi 1 cặp kỳ đà, mỗi con nặng khoảng 30 kg. Ai có nhu cầu liên hệ mình theo số ĐT: 0993603190