wa mình ở nha trang lâu rồi mà không biết club này nha.thấy mấy cái hình nhìn rất đẹp và club này có rất nhiều thành viên.ước gi mình cũng là thành viên của club này.không có dịch vụ kết nạp thành viên nhỉ. 01636300703.mình muốn vào club này