Bán cặp chó giống Rottweiller có giấy tờ gia phả đầy đủ (giấy chứng nhận VKA)

clip của 2 em Rott

Clip chó đực: http://youtu.be/mhBpJqHeRNA

Clip chó cái: http://youtu.be/g0iGhb7IPbA

Nhận phối giống chó Rottweiler thuần chủng có giấy tờ gia phả đầy đủ.