Bán Android TV - ATV1000 - WiFi mua mà không dùng còn mói nguyên . Vào đây để xem thông tin về nó : http://www.nguyenthanhtelecom.vn/wa/...V1000-WiFi,245
Giá em nó ra đi La : 2,500,000đ.