mình mún bán bánh hot dog ma k biet mua máy va lam như thế nào ,bạn nào biet chỉ minh voi.01656001180