Haibang.info spam hàng chục topic bên box mua bán xe, mong mod giải quyết dùm