Đối tác - Liên kết

Cần mua TỔNG HỢP KHO SỐ VIETTEL 10,000 SIM

Thảo luận trong '5. Sim Số - Thẻ Cào' bắt đầu bởi VT Tuấn Hùng, 22/3/24.

 1. VT Tuấn Hùng

  VT Tuấn Hùng Member

  Tham gia ngày:
  12/2/22
  Bài viết:
  196
  Đã được thích:
  15
  Điểm thành tích:
  18
  0924.951.888 = 8 Tr Viettel
  0923.310.888 = 16 Tr Viettel
  0927.437.888 = 10 Tr Viettel
  0928.523.888 25 Tr Viettel
  0924.413.888 = 9 Tr Viettel
  0929.087.888 = 18 Tr Viettel
  0922.184.888 = 18 Tr Viettel
  0926.147.888 = 13 Tr Viettel
  0924.405.888 = 9 Tr Viettel
  0927.172.888 = 13 Tr Viettel
  0921.014.888 = 9 Tr Viettel
  0927.644.888 = 9 Tr Viettel
  0929.761.888 = 13 Tr Viettel
  ⚜️0924.960.888 = 8 Tr Viettel
  0929.489.888 = 17 Tr Viettel
  0923.250.888 = 13 Tr Viettel
  0921.509.888 = 13 Tr Viettel
  0922.746.888 = 12 Tr Viettel
  0927.304.888 = 9 Tr Viettel
  0927.174.888 = 9 Tr Viettel
  0926.274.888 = 9 Tr Viettel
  0924.732.888 = 9 Tr Viettel
  0923.747.666 = 10 Tr Viettel
  0923.150.666 = 10 Tr Viettel
  0927.293.666 = 13 Tr Viettel
  0928.249.666 = 6,5 Tr Viettel
  0925.612.666 = 15 Tr Viettel
  0923.594.666 = 13 Tr Viettel
  0924.894.666 = 8 Tr Viettel
  0928.887.666 = 25 Tr Viettel
  0926.951.666 = 15 Tr Viettel
  0925.674.666 = 12 Tr Viettel
  0925.653.666 = 10 Tr Viettel
  0924.607.666 = 8 Tr Viettel
  0928.610.666 = 10 Tr Viettel
  0924.359.666 = 9 Tr Viettel
  0929.580.666 = 10 Tr Viettel
  0923.934.666 = 9 Tr Viettel
  0927.852.666 = 10 Tr Viettel
  0924.943.666 = 6,5 Tr Viettel
  0928.672.666 = 10 Tr Viettel
  0927.443.666 = 7 Tr Viettel
  0921.471.666 = 7 Tr Viettel
  0921.604.666 = 7 Tr Viettel
  0924.347.666 = 7 Tr Viettel
  0924.154.666 = 7 Tr Viettel
  0927.622.666 = 13 Tr Viettel
  0924.715.666 = 7 Tr Viettel
  0927.142.666 = 7 Tr Viettel
  0927.859.666 = 8 Tr Viettel
  0925.421.666 = 7 Tr Viettel
  0927.432.666 = 7 Tr Viettel
  0929.270.666 = 7 Tr Viettel
  0925.742.666 = 7 Tr Viettel
  0929.724.666 = 7 Tr Viettel
  0925.854.666 = 7 Tr Viettel
  0924.822.666 = 12 Tr Viettel
  0927.984.666 = 7 Tr Viettel
  0927.674.666 = 7 Tr Viettel
  0924.082.666 = 7 Tr Viettel
  0925.049.666 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0929.374.666 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0923.14.9666 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0926.403.666 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0924.907.666 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0929.714.666 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0929.340.666 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0925.712.666 = 7 Tr Viettel
  ⚜️0928.057.666 = 7 Tr Viettel
  ⚜️0925.130.666 = 15 Tr Viettel
  ⚜️0925.714.666 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0927.847.666 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0921.347.666 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0921.354.666 = 6 Tr Viettel
  092.1379.666 = 18 Tr Viettel
  0928.50.8666 = 10 Tr Viettel
  09.2828.0666 = 10 Tr Viettel
  0921.030.666 = 10 Tr Viettel
  0929.520.666 = 9 Tr Viettel
  09239.20.666 = 9 Tr Viettel
  0923.520.666 = 9 Tr Viettel
  0921.290.666 = 9 Tr Viettel
  0921.520.666 = 8 Tr Viettel
  0929.347.666 = 7 Tr Viettel
  0929.541.666 = 6 Tr Viettel
  0928.064.666 = 6 Tr Viettel
  09279.41.666 = 6 Tr Viettel
  0924.054.666 = 6 Tr Viettel
  0921.564.666 = 6 Tr Viettel
  0921.480.666 = 6 Tr Viettel
  0925.704.666 = 7 Tr Viettel
  0928.74.3666 = 7 Tr Viettel
  0921.670.666 = 7 Tr Viettel
  0924.957.666 = 5,5 Tr Viettel
  09 Tam hoa 7 Viettel
  0924.540.777 = 3 Tr Viettel
  0923.405.777 = 6 Tr Viettel
  0923.874.777 = 4,5 Tr Viettel
  0923.903.777 = 4,5 Tr Viettel
  0922.405.777 = 3 Tr Viettel
  0921.179.777 = 10 Tr Viettel
  0924.010.777 = 4,5 Tr Viettel
  0926.263.777 = 7 Tr Viettel
  0928.571.777 = 5 Tr Viettel
  0921.931.777 = 4,5 Tr Viettel
  0929.466.777 = 6 Tr Viettel
  0925.454.777 = 7 Tr Viettel
  0927.646.777 = 4,5 Tr Viettel
  0921.414.777 = 7 Tr Viettel
  0929.470.777 = 4,5 Tr Viettel
  0922.965.777 = 6 Tr Viettel
  0928.663.777 = 7 Tr Viettel
  0926.893.777 = 7 Tr Viettel
  0925.719.777 = 3,5 Tr Viettel
  0927.919.777 = 5 Tr Viettel
  0925.723.777 = 4,5 Tr Viettel
  0925.738.777 = 4,5 Tr Viettel
  0927.704.777 = 4,5 Tr Viettel
  0926.639.777 = 6,5 Tr Viettel
  0927.970.777 = 7 Tr Viettel
  0921.531.777 = 3,5 Tr Viettel
  0929.309.777 = 4,5 Tr Viettel
  0927.399.777 = 7 Tr Viettel
  0921.312.777 = 4,5 Tr Viettel
  0921.512.777 = 4,5 Tr Viettel
  0927.638.777 = 4,5 Tr Viettel
  0928.785.777 = 4,5 Tr Viettel
  092.1568.777 = 8 Tr Viettel
  0922.529.777 = 4,5 Tr Viettel
  0921.571.777 = 4,5 Tr Viettel
  0929.758.777 = 3,5 Tr Viettel
  0926.015.777 = 4,5 Tr Viettel
  0927.600.777 = 4,5 Tr Viettel
  0927.973.777 = 7 Tr Viettel
  0926.206.777 = 4,5 Tr Viettel
  0926.890.777 = 4,5 Tr Viettel
  0921.441.777 = 6 Tr Viettel
  0929.726.777 = 3,5 Tr Viettel
  0921.392.777 = 4,5 Tr Viettel
  0928.095.777 = 4,5 Tr Viettel
  0928.896.777 = 6 Tr Viettel
  0921.563.777 = 4,5 Tr Viettel
  0924.909.777 = 4,5 Tr Viettel
  0927.913.777 = 3,5 Tr Viettel
  0926.510.777 = 4,5 Tr Viettel
  0929.810.777 = 4,5 Tr Viettel
  0928.320.777 = 4,5 Tr Viettel
  0927.910.777 = 3,5 Tr Viettel
  0927.595.777 = 5 Tr Viettel
  0923.402.777 = 6 Tr Viettel
  0928.553.777 = 3,5 Tr Viettel
  0923.494.777 = 6 Tr Viettel
  0927.855.777 = 4,5 Tr Viettel
  0924.882.777 = 5 Tr Viettel
  0927.203.777 = 3,5 Tr Viettel
  0926.572.777 = 4,5 Tr Viettel
  0921.499.777 = 4,5 Tr Viettel
  0929.332.777 = 6 Tr Viettel
  0925.949.777 = 4,5 Tr Viettel
  0929.683.777 = 7 Tr Viettel
  09.268.75777 = 5,5 Tr Viettel
  0929.515.777 = 7 Tr Viettel
  0929.685.777 = 5,5 Tr Viettel
  0925.68.2777 = 7 Tr Viettel
  092.567.9777 = 15 Tr Viettel
  0929.505.777 = 7 Tr Viettel
  0925.785.777 = 5 Tr Viettel
  092.689.1777 = 5 Tr Viettel
  092.1089.777 = 5 Tr Viettel
  0925.639.777 = 7 Tr Viettel
  0929.702.777 = 5 Tr Viettel
  092.79.15.777 = 5 Tr Viettel
  0921.095.777 = 5 Tr Viettel
  09.248.70777 = 3,5 Tr Viettel
  092.79.02.777 = 4,5 Tr Viettel
  0929.738.777 = 4,5 Tr Viettel
  0925.910.777 = 5,5 Tr Viettel
  0925.286.777 = 10 Tr Viettel
  0927.679.777 = 15 Tr Viettel
  0927.672777 = 9 Tr Viettel
  092.95.72777 = 5,5 Tr Viettel
  092.486.9777 = 5 Tr Viettel
  0929.301.777 = 5 Tr Viettel
  0927.698.777 = 5 Tr Viettel
  0927.259.777 = 5 Tr Viettel
  0929.882.777 = 10 Tr Viettel
  0927.889.777 = 10 Tr Viettel
  0928.561.777 = 5 Tr Viettel
  092.568.0777 = 5 Tr Viettel
  0928.623.777 = 6 Tr Viettel
  0926.892.777 = 5,5 Tr Viettel
  0929.635.777 = 5 Tr Viettel
  0929.315.777 = 5 Tr Viettel
  0928.573777 = 5,5 Tr Viettel
  0929.750.777 = 4,5 Tr Viettel
  0926.952.777 = 5,5 Tr Viettel
  0925.938.777 = 5,5 Tr Viettel
  0929.302.777 = 5 Tr Viettel
  092.567.2777 = 9 Tr Viettel
  0928.612.777 = 5 Tr Viettel
  0929.489.777 = 3,5 Tr Viettel
  0928.090.777 = 7 Tr Viettel
  092.787.1777 = 5,5 Tr Viettel
  0921.332.777 = 5,5 Tr Viettel
  0929.443.777 = 3,5 Tr Viettel
  0921.004.777 = 3,5 Tr Viettel
  0923.519.777 = 5 Tr Viettel
  0926.285.777 = 5,5 Tr Viettel
  0923.692.777 = 5,5 Tr Viettel
  0929.354.777 = 3,5 Tr Viettel
  092.569.1777 = 5 Tr Viettel
  0927.693.777 = 4,5 Tr Viettel
  0923.114.777 = 8 Tr Viettel
  092.369.1777 = 5 Tr Viettel
  0929.644.777 = 3,5 Tr Viettel
  0924.855.777 = 3,5 Tr Viettel
  0924.232.777 = 4,5 Tr Viettel
  0927674777 = 4,5 Tr Viettel
  09.266.24777 = 3,5 Tr Viettel
  0928.332.777 = 5,5 Tr Viettel
  092.99.81.777 = 5 Tr Viettel
  092.77.50.777 = 4,5 Tr Viettel
  0922.108.777 = 4,5 Tr Viettel
  09.230.75777 = 4,5 Tr Viettel
  09.220.71777 = 4,5 Tr Viettel
  092.247.8777 = 3,5 Tr Viettel
  092.595.1777 = 4,5 Tr Viettel
  0926.921.777 = 4,5 Tr Viettel
  0927673777 = 5,5 Tr Viettel
  0929.411.777 = 3,5 Tr Viettel
  0924.911.777 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.595.777 = 9 Tr Viettel
  ⚜️09.222.93.777 = 9 Tr Viettel
  ⚜️0929.926.777 = 7 Tr Viettel
  ⚜️0929.639.777 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0929.628.777 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0929.582.777 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0929.528.777 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0929.526.777 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0926.329.777 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0929.659.777 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.619.777 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.523.777 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.512.777 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.351.777 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.125.777 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0928.816.777 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0926.918.777 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0926.896.777 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0926.852.777 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.962.777 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.892.777 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0923.895.777 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️092.365.2777 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0923.352.777 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️092.16.39.777 = 5 Tr Viettel
  ⚜️0921.523.777 = 5 Tr Viettel
  ⚜️092.1395.777 = 5 Tr Viettel
  ⚜️092989.0777 = 5 Tr Viettel
  ⚜️0929.805.777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.788.777 = 7 Tr Viettel
  ⚜️0929.68.4777 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.603.777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.174.777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.075.777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.058.777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.025.777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️09.289.73777 = 5 Tr Viettel
  ⚜️092.881.0777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️092.878.3777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0928.718.777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️09.286.44777 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0928.578.777 = 5 Tr Viettel
  ⚜️0928.290.777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️092.79.52.777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️092.79.30.777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0927.813.777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0927.801.777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️092.775.4777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️09.277.34777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0927.68.0777 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0927.293.777 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0927.082.777 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️092.654.0777 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0926.105.777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️092.585.0777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.702.777 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.318.777 = 3 Tr Viettel
  ⚜️092.39.04.777 = 3 Tr Viettel
  ⚜️092.363.0777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0923.360.777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0922.803.777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0922.031.777 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️092.11.76777 = 4,5 Tr Viettel
  09 Tam hoa 5 Viettel
  0923.310.555 = 4,5 Tr Viettel
  0922.610.555 = 4,5 Tr Viettel
  0921.952.555 = 5 Tr Viettel
  0928.010.555 = 5 Tr Viettel
  0929.537.555 = 2,9 Tr Viettel
  0927.254.555 = 2,9 Tr Viettel
  0924.182.555 = 3,5 Tr Viettel
  0921.924.555 = 2,9 Tr Viettel
  0921.360.555 = 4,5 Tr Viettel
  0927.790.555 = 2,9 Tr Viettel
  0921.051.555 = 4,5 Tr Viettel
  0921.533.555 = 7 Tr Viettel
  0929.519.555 = 6 Tr Viettel
  0926.513.555 = 5 Tr Viettel
  0927.929.555 = 7 Tr Viettel
  0929.096.555 = 7 Tr Viettel
  0921.383.555 = 10 Tr Viettel
  0926.592.555 = 7 Tr Viettel
  0928.358.555 = 9 Tr Viettel
  0924.404.555 = 5 Tr Viettel
  0928.967.555 = 3,5 Tr Viettel
  0927.860.555 = 2,9 Tr Viettel
  0926.907.555 = 3,5 Tr Viettel
  0926.287.555 = 3,5 Tr Viettel
  0929.813.555 = 6 Tr Viettel
  0921.652.555 = 5 Tr Viettel
  0929.908.555 = 5 Tr Viettel
  0926.302.555 = 4,5 Tr Viettel
  0929.664.555 = 3,5 Tr Viettel
  0921.659.555 = 6 Tr Viettel
  0926.339.555 = 15 Tr Viettel
  0928.087.555 = 3,5 Tr Viettel
  0922.194.555 = 6 Tr Viettel
  0928.302.555 = 4,5 Tr Viettel
  0927.713.555 = 3,5 Tr Viettel
  0927.543.555 = 2,9 Tr Viettel
  0921.732.555 = 2,9 Tr Viettel
  0923.471.555 = 2,9 Tr Viettel
  0927.734.555 = 3,5 Tr Viettel
  0926.474.555 = 3,5 Tr Viettel
  0926.014.555 = 2,9 Tr Viettel
  0929.319.555 = 8 Tr Viettel
  0921.277.555 = 4,5 Tr Viettel
  0926.103.555 = 4,5 Tr Viettel
  0922.310.555 = 4,5 Tr Viettel
  0926.810.555 = 4,5 Tr Viettel
  0928.332.555 = 10 Tr Viettel
  0929.527.555 = 4,5 Tr Viettel
  0927.960.555 = 2,9 Tr Viettel
  0927.404.555 = 3 Tr Viettel
  0927.699.555 = 7 Tr Viettel
  0925.981.555 = 6 Tr Viettel
  0925.780.555 = 3,5 Tr Viettel
  0921.448.555 = 3,5 Tr Viettel
  0925.609.555 = 4,5 Tr Viettel
  0923.200.555 = 6 Tr Viettel
  0929.800.555 = 6 Tr Viettel
  0926.392.555 = 7 Tr Viettel
  0927.869.555 = 4,5 Tr Viettel
  0921.690.555 = 4,5 Tr Viettel
  092.139.6555 = 5,5 Tr Viettel
  0926.918.555 = 7 Tr Viettel
  0928.620.555 = 5,5 Tr Viettel
  0921.506.555 = 4,5 Tr Viettel
  0926.508.555 = 4,5 Tr Viettel
  0927.362.555 = 4,5 Tr Viettel
  0927.762.555 = 4,5 Tr Viettel
  0929.703.555 = 4,5 Tr Viettel
  0926.971.555 = 4,5 Tr Viettel
  0921.387.555 = 4,5 Tr Viettel
  0925.720.555 = 4,5 Tr Viettel
  0927.506.555 = 4,5 Tr Viettel
  0927.831.555 = 4,5 Tr Viettel
  0926.010.555 = 7 Tr Viettel
  09.256.54555 = 7 Tr Viettel
  0925451555 = 7 Tr Viettel
  0923.207.555 = 5,5 Tr Viettel
  0928.716.555 = 4,5 Tr Viettel
  0925.973.555 = 4,5 Tr Viettel
  092.16.17.555 = 4,5 Tr Viettel
  092.987.1555 = 4,5 Tr Viettel
  0929.327.555 = 4,5 Tr Viettel
  0929.270.555 = 4,5 Tr Viettel
  0928.172.555 = 5,5 Tr Viettel
  09.237.51555 = 4,5 Tr Viettel
  0929.709.555 = 4,5 Tr Viettel
  0928.071.555 = 4,5 Tr Viettel
  0926.518.555 = 7 Tr Viettel
  0928.173.555 = 5,5 Tr Viettel
  0921.321.555 = 8 Tr Viettel
  09.247.68.555 = 4,5 Tr Viettel
  0921.610.555 = 4,5 Tr Viettel
  0927.398.555 = 5,5 Tr Viettel
  0929.564.555 = 4,5 Tr Viettel
  0929.489.555 = 4,5 Tr Viettel
  0923.368.555 = 25 Tr Viettel
  092.767.0555 = 4,5 Tr Viettel
  09.222.84.555 = 5,5 Tr Viettel
  0928.183.555 = 10 Tr Viettel
  0921.658.555 = 7 Tr Viettel
  0921.750.555 = 4,5 Tr Viettel
  092.179.8555 = 5,5 Tr Viettel
  0923.830.555 = 5,5 Tr Viettel
  0925.580.555 = 7 Tr Viettel
  0929.447.555 = 5,5 Tr Viettel
  0929.560.555 = 5,5 Tr Viettel
  0927.499.555 = 5 Tr Viettel
  0927.494.555 = 4,5 Tr Viettel
  0929.049.555 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.414.555 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.098.555 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0922.597.555 = 5 Tr Viettel
  ⚜️0926.920.555 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.903.555 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0923.509.555 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️092.16.97.555 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.227.555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0928.709.555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️092.86.72.555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0928.061.555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️092.79.53555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️092.7748.555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0927.617.555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0927.503.555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.984.555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.807.555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.732.555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0923.127.555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0923.094.555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0922.094.555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0921.673.555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0921.469.555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0921.388.555 = 15 Tr Viettel
  ⚜️0929.788.555 = 12 Tr Viettel
  ⚜️0925.851.555 = 10 Tr Viettel
  ⚜️0929.391.555 = 8 Tr Viettel
  ⚜️0925.953.555 = 8 Tr Viettel
  ⚜️0926.654.555 = 7 Tr Viettel
  ⚜️0929.060.555 = 7 Tr Viettel
  ⚜️0921.329.555 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0921.591.555 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0921.026.555 = 5 Tr Viettel
  ⚜️0926.320.555 = 3,7 Tr Viettel
  ⚜️0923.510.555 = 3,7 Tr Viettel
  ⚜️0929.254.555 = 3,7 Tr Viettel
  ⚜️0928.630.555 = 3,7 Tr Viettel
  ⚜️09.234.10.555 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0927.830.555 = 3,6 Tr Viettel
  ⚜️0925.894.555 = 3,6 Tr Viettel
  ⚜️0923.491.555 = 2,9 Tr Viettel
  ⚜️0929.584.555 = 2,9 Tr Viettel
  ⚜️0924.542.555 = 2,9 Tr Viettel
  ⚜️0567.686.555 = 18 Tr Viettel
  09 Tam hoa 3 Viettel
  0925.917.333 = 3,7 Tr Viettel
  0922.746.333 = 3,3 Tr Viettel
  0922.760.333 = 3,7 Tr Viettel
  0922.881.333 = 10 Tr Viettel
  0923.171.333 = 5 Tr Viettel
  0921.145.333 = 3,3 Tr Viettel
  0921.762.333 = 3,7 Tr Viettel
  0921.776.333 = 5 Tr Viettel
  0921.780.333 = 3,7 Tr Viettel
  0928.057.333 = 3,7 Tr Viettel
  0928.067.333 = 3,7 Tr Viettel
  0923.084.333 = 3,7 Tr Viettel
  0925.110.333 = 5 Tr Viettel
  0925.120.333 = 5 Tr Viettel
  0926.176.333 = 3,7 Tr Viettel
  0926.770.333 = 3,7 Tr Viettel
  0926.870.333 = 3,7 Tr Viettel
  0926.971.333 = 3,7 Tr Viettel
  0926.972.333 = 3,7 Tr Viettel
  0929.257.333 = 3,7 Tr Viettel
  0929.315.333 = 6 Tr Viettel
  0929.317.333 = 3,7 Tr Viettel
  0929.354.333 = 3,7 Tr Viettel
  0929.426.333 = 3,7 Tr Viettel
  0929.452.333 = 3,7 Tr Viettel
  0929.610.333 = 5 Tr Viettel
  0929.694.333 = 5 Tr Viettel
  0929.964.333 = 3,7 Tr Viettel
  0927.037.333 = 3,7 Tr Viettel
  0927.087.333 = 3,7 Tr Viettel
  0927.097.333 = 3,7 Tr Viettel
  0927.104.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.157.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.160.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.201.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.290.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.494.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.500.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.501.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.502.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.507.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.510.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.520.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.532.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.536.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.560.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.571.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.584.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.594.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.590.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.609.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.601.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.602.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.615.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.617.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.610.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.620.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.649.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.645.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.647.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.640.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.642.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.651.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.652.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.670.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.671.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.681.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.697.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.690.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.708.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.701.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.702.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.706.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.710.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.720.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.758.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.750.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.752.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.761.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.762.333 = 3,3 Tr Viettel
  0927.780.333 = 3,3 Tr Viettel
  0921.738.333 = 3,3 Tr Viettel
  0922.015.333 = 3,3 Tr Viettel
  0926.567.333 = 20 Tr Viettel
  0928.788.333 = 18 Tr Viettel
  0928.089.333 = 6 Tr Viettel
  0921.055.333 = 4,5 Tr Viettel
  0926.799.333 = 7 Tr Viettel
  0925.952.333 = 7 Tr Viettel
  0929.411.333 = 4,5 Tr Viettel
  0922.286.333 = 25 Tr Viettel
  0929.632.333 = 6 Tr Viettel
  0929.909.333 = 12 Tr Viettel
  0923.709.333 = 3,3 Tr Viettel
  0925.118.333 = 9 Tr Viettel
  0921.377.333 = 6 Tr Viettel
  0927.315.333 = 3,3 Tr Viettel
  0925.634.333 = 3,3 Tr Viettel
  0925.038.333 = 5 Tr Viettel
  0929.877.333 = 6 Tr Viettel
  0925.577.333 = 10 Tr Viettel
  0921.708.333 = 3,3 Tr Viettel
  0923.781.333 = 3,3 Tr Viettel
  0921.536.333 = 3,5 Tr Viettel
  0921.671.333 = 3,3 Tr Viettel
  0929.120.333 = 6 Tr Viettel
  0926.165.333 = 3,5 Tr Viettel
  0925.248.333 = 3,3 Tr Viettel
  0921.225.333 = 5 Tr Viettel
  0923.504.333 = 3,3 Tr Viettel
  0926.916.333 = 6 Tr Viettel
  0928.618.333 = 6 Tr Viettel
  0929.901.333 = 6 Tr Viettel
  0921.051.333 = 4,5 Tr Viettel
  0927.990.333 = 5 Tr Viettel
  0929.530.333 = 3,5 Tr Viettel
  0926.907.333 = 3,5 Tr Viettel
  0928.785.333 = 3,3 Tr Viettel
  0923.860.333 = 4,5 Tr Viettel
  0928.729.333 = 3,3 Tr Viettel
  0923.769.333 = 3,3 Tr Viettel
  0925.832.333 = 7 Tr Viettel
  0925.804.333 = 3,3 Tr Viettel
  0925.201.333 = 4,5 Tr Viettel
  0929.617.333 = 3,3 Tr Viettel
  0926.872.333 = 3,3 Tr Viettel
  0923.307.333 = 3,7 Tr Viettel
  0927.618.333 = 3,7 Tr Viettel
  0923177333 = 4,5 Tr Viettel
  0925.370.333 = 3,7 Tr Viettel
  0927.035.333 = 3,7 Tr Viettel
  092.79.38.333 = 4 Tr Viettel
  0929.820.333 = 4 Tr Viettel
  0927.581.333 = 3,7 Tr Viettel
  0925.785.333 = 3,7 Tr Viettel
  0925.032.333 = 5 Tr Viettel
  0929.560.333 = 4 Tr Viettel
  0923.190.333 = 4 Tr Viettel
  0928.732.333 = 3,7 Tr Viettel
  0921.019.333 = 4 Tr Viettel
  0924.929.333 = 4 Tr Viettel
  0929.058.333 = 4 Tr Viettel
  0927.344.333 = 3,7 Tr Viettel
  0925.714.333 = 3,7 Tr Viettel
  0926.650.333 = 4 Tr Viettel
  0925.724.333 = 3,7 Tr Viettel
  0929.910.333 = 4 Tr Viettel
  0929.790.333 = 3,7 Tr Viettel
  0926.137.333 = 5 Tr Viettel
  0927.366.333 = 6 Tr Viettel
  0925.058.333 = 4 Tr Viettel
  0921.464.333 = 4 Tr Viettel
  0925.960.333 = 4 Tr Viettel
  0921.648.333 = 3,7 Tr Viettel
  092.14.19.333 = 3,7 Tr Viettel
  0929.056.333 = 4 Tr Viettel
  0929.221.333 = 7 Tr Viettel
  092.838.1333 = 7 Tr Viettel
  0928.332.333 = 25 Tr Viettel
  0921.529.333 = 5,5 Tr Viettel
  092.1288.333 = 13 Tr Viettel
  0925.629.333 = 5,5 Tr Viettel
  0929.56.1333 = 4,5 Tr Viettel
  0925.189.333 = 8 Tr Viettel
  0929.68.7333 = 3,7 Tr Viettel
  0925.771.333 = 3,7 Tr Viettel
  092.81.80.333 = 4,5 Tr Viettel
  0923.509.333 = 4,5 Tr Viettel
  092.1600.333 = 4,5 Tr Viettel
  092.13.06.333 = 3,7 Tr Viettel
  092.1675.333 = 3,7 Tr Viettel
  092.1370.333 = 3,7 Tr Viettel
  0925.597.333 = 4,5 Tr Viettel
  0925.920.333 = 4,5 Tr Viettel
  092.568.7333 = 4,5 Tr Viettel
  0926.484.333 = 4,5 Tr Viettel
  0925.739.333 = 4,5 Tr Viettel
  0923.580.333 = 4,5 Tr Viettel
  0929.109.333 = 5,5 Tr Viettel
  0925.730.333 = 3,7 Tr Viettel
  0929.697.333 = 4,5 Tr Viettel
  0921.439.333 = 4,5 Tr Viettel
  09286.90.333 = 4,5 Tr Viettel
  0921.029.333 = 4,5 Tr Viettel
  09.234.10.333 = 4,5 Tr Viettel
  09.247.87.333 = 3,7 Tr Viettel
  0923.702.333 = 3,7 Tr Viettel
  0923.076.333 = 3,7 Tr Viettel
  0928.050.333 = 5,5 Tr Viettel
  0927.801.333 = 3,7 Tr Viettel
  0921.707.333 = 5,5 Tr Viettel
  092.575.1333 = 3,7 Tr Viettel
  0928.574.333 = 3,7 Tr Viettel
  0927.247.333 = 4,5 Tr Viettel
  0925.721.333 = 3,7 Tr Viettel
  0921.479.333 = 4,5 Tr Viettel
  0923.015.333 = 4,5 Tr Viettel
  0925.520.333 = 4,5 Tr Viettel
  0922.051.333 = 4,5 Tr Viettel
  0922.825.333 = 4,5 Tr Viettel
  0922.107.333 = 4,5 Tr Viettel
  09.222.70.333 = 3,7 Tr Viettel
  0923.705.333 = 3,7 Tr Viettel
  092.595.0333 = 4,5 Tr Viettel
  0929.79.6333 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️092.9876.333 = 15 Tr Viettel
  ⚜️092.86.39.333 = 10 Tr Viettel
  ⚜️0927.569.333 = 7 Tr Viettel
  ⚜️0929.592.333 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️092.86.37333 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.892.333 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.082.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0928.695.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0928.650.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️092.8372.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️092.779.8333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0927.606.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0927.596.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0927.107.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️09.269.30333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.902.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.715.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.690.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.660.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.646.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.615.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.607.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.059.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.026.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0924.389.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️092.37.36.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0923.340.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0923.035.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0922.605.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0922.07.1333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️092.1771.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️092.171.2333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️092.14.16.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️092.14.02.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0921.309.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️092.10.79.333 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0922.366.333 = 13 Tr Viettel
  ⚜️0929.682.333 = 10 Tr Viettel
  ⚜️0929.291.333 = 10 Tr Viettel
  ⚜️0922.250.333 = 10 Tr Viettel
  ⚜️0922.707.333 = 7 Tr Viettel
  ⚜️0929.285.333 = 6 Tr Viettel
  ⚜️0921.552.333 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0923.692.333 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.815.333 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0924.885.333 = 3,7 Tr Viettel
  09 Tam hoa 2 Viettel
  0925.770.222 = 3,3 Tr Viettel
  0925.865.222 = 5 Tr Viettel
  0922.706.222 = 2,9 Tr Viettel
  0922.949.222 = 3 Tr Viettel
  0926.451.222 = 2,9 Tr Viettel
  0926.576.222 = 2,9 Tr Viettel
  0926.587.222 = 2,9 Tr Viettel
  0926.657.222 = 2,9 Tr Viettel
  0926.720.222 = 2,9 Tr Viettel
  0926.731.222 = 2,9 Tr Viettel
  0926.761.222 = 2,9 Tr Viettel
  0926.873.222 = 2,9 Tr Viettel
  0926.876.222 = 2,9 Tr Viettel
  0926.957.222 = 2,9 Tr Viettel
  0926.975.222 = 2,9 Tr Viettel
  0926.976.222 = 2,9 Tr Viettel
  0929.420.222 = 2,9 Tr Viettel
  0929.557.222 = 3,3 Tr Viettel
  0929.780.222 = 2,9 Tr Viettel
  0929.803.222 = 3,5 Tr Viettel
  0929.837.222 = 3,5 Tr Viettel
  0929.846.222 = 2,9 Tr Viettel
  0929.844.222 = 2,9 Tr Viettel
  0929.873.222 = 2,9 Tr Viettel
  0929.884.222 = 3,5 Tr Viettel
  0929.953.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.080.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.089.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.097.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.091.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.103.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.107.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.165.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.170.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.187.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.213.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.261.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.263.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.308.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.309.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.317.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.329.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.331.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.367.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.385.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.460.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.508.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.510.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.518.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.529.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.523.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.530.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.563.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.561.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.571.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.580.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.608.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.601.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.630.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.635.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.687.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.683.222 = 3,5 Tr Viettel
  0927.708.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.701.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.707.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.716.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.759.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.751.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.780.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.781.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.809.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.803.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.820.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.825.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.850.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.851.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.875.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.880.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.903.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.910.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.930.222 = 2,9 Tr Viettel
  0927.953.222 = 2,9 Tr Viettel
  0928.254.222 = 2,9 Tr Viettel
  0928.435.222 = 2,9 Tr Viettel
  0928.608.222 = 3,5 Tr Viettel
  0922.198.222 = 8 Tr Viettel
  0929.695.222 = 7 Tr Viettel
  0929.915.222 = 5 Tr Viettel
  0923.616.222 = 7 Tr Viettel
  0927.585.222 = 3,5 Tr Viettel
  0926.336.222 = 7 Tr Viettel
  0928.199.222 = 7 Tr Viettel
  0928.521.222 = 3,5 Tr Viettel
  0922.961.222 = 3,5 Tr Viettel
  0925.671.222 = 5 Tr Viettel
  0921.310.222 = 3,5 Tr Viettel
  0921.691.222 = 3,5 Tr Viettel
  0926.618.222 = 3,5 Tr Viettel
  0928.119.222 = 6 Tr Viettel
  0928.090.222 = 4,5 Tr Viettel
  0926.446.222 = 2,9 Tr Viettel
  0926.581.222 = 3,5 Tr Viettel
  0925.089.222 = 3,5 Tr Viettel
  0926.585.222 = 6 Tr Viettel
  0921.676.222 = 3,5 Tr Viettel
  0923.350.222 = 3,5 Tr Viettel
  0921.718.222 = 2,9 Tr Viettel
  0926.960.222 = 3,5 Tr Viettel
  0929.216.222 = 6 Tr Viettel
  0921.031.222 = 2,9 Tr Viettel
  0921.707.222 = 3,5 Tr Viettel
  0925.660.222 = 3,5 Tr Viettel
  0927.365.222 = 4,5 Tr Viettel
  0927.660.222 = 2,9 Tr Viettel
  0926.070.222 = 3,5 Tr Viettel
  0922.951.222 = 3,5 Tr Viettel
  0925.203.222 = 3,5 Tr Viettel
  0928.078.222 = 4,5 Tr Viettel
  0925.02.12.22 = 4 Tr Viettel
  0926.343.222 = 3,5 Tr Viettel
  0929.077.222 = 3,5 Tr Viettel
  0922.95.3222 = 3,5 Tr Viettel
  0923.394.222 = 3,5 Tr Viettel
  0928.068.222 = 4,5 Tr Viettel
  0925.877.222 = 3,5 Tr Viettel
  0921.086.222 = 4 Tr Viettel
  09.268.20222 = 4 Tr Viettel
  0928.004.222 = 3,5 Tr Viettel
  0923.877.222 = 3,5 Tr Viettel
  0924.323.222 = 3,5 Tr Viettel
  092.7575.222 = 5 Tr Viettel
  092.77.21222 = 3,5 Tr Viettel
  0927.818.222 = 4 Tr Viettel
  0929.577.222 = 3,5 Tr Viettel
  0928.120.222 = 4 Tr Viettel
  0921.007.222 = 4 Tr Viettel
  0921.068.222 = 4 Tr Viettel
  0927.217.222 = 3,5 Tr Viettel
  0925.560.222 = 3,5 Tr Viettel
  0926.359.222 = 4,5 Tr Viettel
  092.16.39.222 = 4,5 Tr Viettel
  0929.596.222 = 5,5 Tr Viettel
  092.565.1222 = 3,5 Tr Viettel
  092.8801.222 = 3,5 Tr Viettel
  092.1387.222 = 3,5 Tr Viettel
  0929.187.222 = 3,5 Tr Viettel
  0927.339.222 = 5,5 Tr Viettel
  0929.013.222 = 3,5 Tr Viettel
  0925.006.222 = 3,5 Tr Viettel
  09.299.20222 = 5,5 Tr Viettel
  0926.110.222 = 4,5 Tr Viettel
  0927.303.222 = 3,5 Tr Viettel
  0923.887.222 = 3,5 Tr Viettel
  0927.675.222 = 3,5 Tr Viettel
  0925.059.222 = 3,5 Tr Viettel
  0929.001.222 = 5 Tr Viettel
  ⚜️0925.123.222 = 18 Tr Viettel
  ⚜️0929.579.222 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0927.929.222 = 5,5 Tr Viettel
  ⚜️0926.247.222 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.253.222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.083.222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️092.885.1222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0928.093.222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️092.7474.222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️092.7077.222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️09.266.01222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0925.207.222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️092.44.77.222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️092.358.1222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0922.538.222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0922.378.222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0921.664.222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️092.165.1222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️092.15.77.222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️092.136.1222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️092.101.3222 = 3,5 Tr Viettel
  ⚜️0923.368.222 = 15 Tr Viettel
  ⚜️09.226.21222 = 9 Tr Viettel
  ⚜️0922.426.222 = 5 Tr Viettel
  09 Tam hoa 014 Viettel
  ✍️0929.383.444 = 3,5 Tr Viettel
  ✍️0929.599.444 = 3,5 Tr Viettel
  ✍️09.222.18.444 = 3 Tr Viettel
  ⚜️09.22225.444 = 7 Tr Viettel
  ⚜️092.5559.444 = 4,5 Tr Viettel
  ⚜️0929.389.444 = 3 Tr Viettel
  ⚜️0923.776.444 = 1,9 Tr Viettel
  ⚜️09.222.37.444 = 1,9 Tr Viettel
  0922.217.444 = 1,9 Tr Viettel
  0922.550.444 = 1,9 Tr Viettel
  0923.148.444 = 1,9 Tr Viettel
  0926.062.444 = 1,9 Tr Viettel
  0929.195.444 = 3,5 Tr Viettel
  0927.322.444 = 1,9 Tr Viettel
  0929.448.444 = 4,5 Tr Viettel
  0923.678.444 = 4,5 Tr Viettel
  0928.040.444 = 3 Tr Viettel
  0926.646.444 = 3 Tr Viettel
  0929.922.444 = 3,5 Tr Viettel
  0925.558.444 = 4,5 Tr Viettel
  0922.268.444 = 4,5 Tr Viettel
  0928.012.444 = 3,5 Tr Viettel
  0925.449.444 = 2,5 Tr Viettel
  0926.877.444 = 1,9 Tr Viettel
  0926.369.444 = 2,5 Tr Viettel
  0921.855.444 = 1,9 Tr Viettel
  0925.332.444 = 1,9 Tr Viettel
  0925.411.444 = 1,9 Tr Viettel
  0923.432.444 = 1,9 Tr Viettel
  0924.800.111 = 2,2 Tr Viettel
  0923.365.111 = 4,5 Tr Viettel
  0923.025.111 = 2,2 Tr Viettel
  0922.730.111 = 2,2 Tr Viettel
  0927.392.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.214.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.230.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.237.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.240.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.250.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.257.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.306.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.329.111 = 2,8 Tr Viettel
  0928.370.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.387.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.410.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.418.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.420.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.422.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.423.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.424.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.429.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.426.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.428.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.638.111 = 3,3 Tr Viettel
  0928.682.111 = 3,3 Tr Viettel
  0928.697.111 = 2,2 Tr Viettel
  0922.386.111 = 4,5 Tr Viettel
  0927.788.111 = 4,5 Tr Viettel
  0923.323.111 = 4,5 Tr Viettel
  0925.679.111 = 2,8 Tr Viettel
  0925.922.111 = 2,8 Tr Viettel
  0926.326.111 = 2,8 Tr Viettel
  0925.036.111 = 2,2 Tr Viettel
  0923.933.111 = 2,8 Tr Viettel
  0927.938.111 = 2,2 Tr Viettel
  0925.797.111 = 2,8 Tr Viettel
  0921.588.111 = 2,8 Tr Viettel
  0927.120.111 = 2,2 Tr Viettel
  0927.600.111 = 2,2 Tr Viettel
  0921.083.111 = 2,2 Tr Viettel
  0927.618.111 = 2,2 Tr Viettel
  0921.603.111 = 2,2 Tr Viettel
  0923.813.111 = 2,2 Tr Viettel
  0929.913.111 = 2,2 Tr Viettel
  0925.982.111 = 2,2 Tr Viettel
  0928.004.111 = 2,2 Tr Viettel
  ✍️0923.668.111 = 5,5 Tr Viettel
  ✍️0921.665.111 = 2,8 Tr Viettel
  ✍️0925.898.111 = 3,5 Tr Viettel
  ✍️0928.169.111 = 2,8 Tr Viettel
  ✍️0921.529.111 = 2,8 Tr Viettel
  ✍️092.15.19.111 = 2,8 Tr Viettel
  ✍️092.66.19.111 = 2,8 Tr Viettel
  ✍️092.1269.111 = 2,8 Tr Viettel
  ✍️092.13.19.111 = 2,8 Tr Viettel
  ✍️092.16.29.111 = 2,8 Tr Viettel
  ✍️09.256.19.111 = 2,8 Tr Viettel
  ✍️092.1359.111 = 2,8 Tr Viettel
  ✍️092.1259.111 = 2,8 Tr Viettel
  ✍️092.13.29.111 = 2,8 Tr Viettel
  ✍️092.1569.111 = 2,8 Tr Viettel
  ✍️092.65.19.111 = 2,8 Tr Viettel
  ✍️0921589111 = 2,8 Tr Viettel
  ⚜️0925.865.111 = 2,5 Tr Viettel
  ⚜️092.18.39.111 = 2,5 Tr Viettel
  ⚜️092.94.96.111 = 2,2 Tr Viettel
  ⚜️0925.316.111 = 2,2 Tr Viettel
  ⚜️0924.070.111 = 2,2 Tr Viettel
  ⚜️0921.805.111 = 2,2 Tr Viettel
  0925.259.000 = 2,5 Tr Viettel
  0924.589.000 = 1,9 Tr Viettel
  0922.901.000 = 1,9 Tr Viettel
  0921.198.000 = 3 Tr Viettel
  0921.266.000 = 3 Tr Viettel
  0926.131.000 = 1,9 Tr Viettel
  0927.452.000 = 1,9 Tr Viettel
  0929.595.000 = 3 Tr Viettel
  0922.789.000 = 6 Tr Viettel
  0922.003.000 = 6 Tr Viettel
  0927.008.000 = 3,5 Tr Viettel
  0927.969.000 = 2,5 Tr Viettel
  0928.113.000 = 2,5 Tr Viettel
  0925.355.000 = 1,9 Tr Viettel
  0927.362.000 = 2,8 Tr Viettel
  0928.767.000 = 1,9 Tr Viettel
  0923.686.000 = 4,5 Tr Viettel
  0923.266.000 = 3 Tr Viettel
  0924.166.000 = 1,9 Tr Viettel
  0923.299.000 = 3 Tr Viettel
  0925.899.000 = 3 Tr Viettel
  0926.822.000 = 4,5 Tr Viettel
  0923.696.000 = 3 Tr Viettel
  0923.773.000 = 1,9 Tr Viettel
  0923.898.000 = 3 Tr Viettel
  0927.932.000 = 1,9 Tr Viettel
  0923.839.000 = 2,8 Tr Viettel
  0926.344.000 = 1,9 Tr Viettel
  0927.011.000 = 1,9 Tr Viettel
  0929.577.000 = 1,9 Tr Viettel
  0927.268.000 = 2,5 Tr Viettel
  ✍️092.898.5000 = 2,5 Tr Viettel
  ✍️0925.962.000 = 3,5 Tr Viettel
  ✍️0928.818.000 = 2,5 Tr Viettel
  ✍️0928.155.000 = 2,5 Tr Viettel
  ✍️0928.161.000 = 2,5 Tr Viettel
  ̉ ́ ́
  09.247.05678 = 16 Tr Viettel
  0924.06.5678 = 15 Tr Viettel
  0922.35.4567 = 9 Tr Viettel
  092.87.44567 = 6 Tr Viettel
  09.257.44567 = 6 Tr Viettel
  092.818.4567 = 13 Tr Viettel
  0926.38.4567 = 13 Tr Viettel
  09.22.99.4567 = 25 Tr Viettel
  092.949.4567 = 8 Tr Viettel
  0924.91.4567 = 5,5 Tr Viettel
  092.616.4567 = 15 Tr Viettel
  0927.41.4567 = 5,5 Tr Viettel
  092.777.4567 = 30 Tr Viettel
  0923.66.4567 = 18 Tr Viettel
  09292.04567 = 15 Tr Viettel
  0925.15.4567 = 15 Tr Viettel
  092.89.44567 = 10 Tr Viettel
  0928.414567 = 10 Tr Viettel
  0927.49.4567 = 8 Tr Viettel
  092.4404.567 = 8 Tr Viettel
  092.404.3456 = 8 Tr Viettel
  092.868.3456 = 50 Tr Viettel
  0927.24.3456 = 8 Tr Viettel
  0924.07.3456 = 8 Tr Viettel
  0926.83.3456 = 30 Tr Viettel
  0925.94.3456 = 10 Tr Viettel
  0922.74.2345 = 4,5 Tr Viettel
  0925.28.2345 = 12 Tr Viettel
  0923.15.2345 = 10 Tr Viettel
  0922.84.2345 = 5,5 Tr Viettel
  0925.70.2345 = 5 Tr Viettel
  0924.08.2345 = 4,5 Tr Viettel
  0928.67.2345 = 5,5 Tr Viettel
  0929.93.2345 = 13 Tr Viettel
  0927.40.2345 = 5,5 Tr Viettel
  0927.03.2345 = 5,5 Tr Viettel
  0924.93.2345 = 5,5 Tr Viettel
  0922.70.2345 = 5,5 Tr Viettel
  092.140.2345 = 5,5 Tr Viettel
  0923.75.1234 = 3,5 Tr Viettel
  0929.57.1234 = 5 Tr Viettel
  092.195.1234 = 7 Tr Viettel
  0926.18.1234 = 8 Tr Viettel
  0929.76.1234 = 5 Tr Viettel
  092.778.1234 = 5,5 Tr Viettel
  0925.38.1234 = 5,5 Tr Viettel
  0925.64.1234 = 5,5 Tr Viettel
  092.999.0123 = 23 Tr Viettel
  092.555.0123 = 15 Tr Viettel
  0923.98.0123 = 2,8 Tr Viettel
  0929.48.0123 = 2,8 Tr Viettel
  0925.83.0123 = 2,8 Tr Viettel
  0925.98.0123 = 2,8 Tr Viettel
  092.568.0123 = 3,5 Tr Viettel
  092.161.0123 = 2,8 Tr Viettel
  0927.69.0123 = 2,8 Tr Viettel
  0926.72.0123 = 2,8 Tr Viettel
  0926.12.0123 = 2,8 Tr Viettel
  0925.08.0123 = 2,8 Tr Viettel
  092.707.0123 = 2,8 Tr Viettel
  0928.03.0123 = 2,8 Tr Viettel
  09.2442.0123 = 2,8 Tr Viettel
  0925.07.0123 = 2,8 Tr Viettel
  0566060123 = 1,6 Tr Viettel
  ̉ ́ ́
  0567.256789 = 111 Tr Viettel
  09.225.01234 = 18 Tr Viettel
  05.646.45678 = 16 Tr Viettel
  0565.445678 = 16 Tr Viettel
  05.22.445678 = 16 Tr Viettel
  056.99.45678 = 40 Tr Viettel
  058.95.45678 = 25 Tr Viettel
  056.81.45678 = 23 Tr Viettel
  056.25.45678 = 23 Tr Viettel
  058.21.45678 = 20 Tr Viettel
  05660.45678 = 20 Tr Viettel
  058.45.45678 = 20 Tr Viettel
  05.28.445678 = 18 Tr Viettel
  05.642.45678 = 18 Tr Viettel
  056.47.34567 = 12 Tr Viettel
  056.94.34567 = 13 Tr Viettel
  052.38.34567 = 23 Tr Viettel
  056.88.34567 = 30 Tr Viettel
  056.86.34567 = 30 Tr Viettel
  05679.34567 = 30 Tr Viettel
  058.46.34567 = 13 Tr Viettel
  0564.334567 = 13 Tr Viettel
  052.80.34567 = 13 Tr Viettel
  056.95.23456 = 18 Tr Viettel
  058.25.12345 = 15 Tr Viettel
  058.63.12345 = 15 Tr Viettel
  058.42.12345 = 10 Tr Viettel
  058.35.12345 = 15 Tr Viettel
  052.85.12345 = 15 Tr Viettel
  05.887.12345 = 13 Tr Viettel
  056.98.01234 = 7 Tr Viettel
  056.95.01234 = 7 Tr Viettel
  05659.01234 = 7 Tr Viettel
  058.37.01234 = 5 Tr Viettel
  052.31.01234 = 7 Tr Viettel
  058.45.01234 = 4,5 Tr Viettel
  052.83.01234 = 7 Tr Viettel
  058.65.01234 = 7 Tr Viettel
  05.221.01234 = 7 Tr Viettel
  0567.001234 = 10 Tr Viettel
  056.52.01234 = 7 Tr Viettel
  0587055678 = 5 Tr Viettel
  0522105678 = 6 Tr Viettel
  0582195678 = 7 Tr Viettel
  0523975678 = 6 Tr Viettel
  0589295678 = 13 Tr Viettel
  0528275678 = 5 Tr Viettel
  0569855678 = 8 Tr Viettel
  0528805678 = 6 Tr Viettel
  0584365678 = 4,5 Tr Viettel
  0584695678 = 4,5 Tr Viettel
  0588725678 = 5 Tr Viettel
  0584175678 = 4,5 Tr Viettel
  0584135678 = 4,5 Tr Viettel
  0588435678 = 4,5 Tr Viettel
  0564715678 = 4,5 Tr Viettel
  0563225678 = 9 Tr Viettel
  0584075678 = 4,5 Tr Viettel
  0584065678 = 4,5 Tr Viettel
  0583025678 = 6 Tr Viettel
  0564055678 = 4,5 Tr Viettel
  0564655678 = 4,5 Tr Viettel
  0589675678 = 5 Tr Viettel
  0522455678 = 7 Tr Viettel
  0568.72.5678 = 3,8 Tr Viettel
  0562.17.5678 = 3,8 Tr Viettel
  0522.83.5678 = 8 Tr Viettel
  0563.17.5678 = 3,8 Tr Viettel
  05.234.35678 = 7 Tr Viettel
  0565.99.5678 = 10 Tr Viettel
  0565.35.5678 = 7 Tr Viettel
  056.959.5678 = 10 Tr Viettel
  0564.09.5678 = 3,2 Tr Viettel
  0563.88.5678 = 10 Tr Viettel
  056.909.5678 = 7 Tr Viettel
  0587.09.5678 = 3,8 Tr Viettel
  0587.42.5678 = 3,5 Tr Viettel
  0584.92.5678 = 3 Tr Viettel
  0585.66.5678 = 10 Tr Viettel
  058.939.5678 = 10 Tr Viettel
  056.379.5678 = 7 Tr Viettel
  0564.70.5678 = 3,5 Tr Viettel
  0565.82.5678 = 7 Tr Viettel
  0589.27.5678 = 3,8 Tr Viettel
  0568.99.5678 = 13 Tr Viettel
  0567.39.5678 = 13 Tr Viettel
  058.565.5678 = 12 Tr Viettel
  056.595.5678 = 12 Tr Viettel
  052.368.5678 = 12 Tr Viettel
  058.357.5678 = 8 Tr Viettel
  0563.515678 = 7 Tr Viettel
  0522.81.5678 = 7 Tr Viettel
  0585.06.5678 = 5,5 Tr Viettel
  0583.50.5678 = 5,5 Tr Viettel
  0583.20.5678 = 5,5 Tr Viettel
  058.220.5678 = 5,5 Tr Viettel
  0587.81.5678 = 5 Tr Viettel
  0587.29.5678 = 5 Tr Viettel
  058.247.5678 = 5 Tr Viettel
  0565.27.5678 = 5 Tr Viettel
  0585.49.5678 = 4,5 Tr Viettel
  058.440.5678 = 4,5 Tr Viettel
  0584.15.5678 = 4,5 Tr Viettel
  0584.12.5678 = 4,5 Tr Viettel
  0584.09.5678 = 4,5 Tr Viettel
  0569.72.5678 = 4,5 Tr Viettel
  0569.43.5678 = 4,5 Tr Viettel
  0564.97.5678 = 4,5 Tr Viettel
  0564.89.5678 = 4,5 Tr Viettel
  0564.73.5678 = 4,5 Tr Viettel
  056.469.5678 = 4,5 Tr Viettel
  056.448.5678 = 4,5 Tr Viettel
  0564.27.5678 = 4,5 Tr Viettel
  0523.70.5678 = 4,5 Tr Viettel
  0522.71.5678 = 4,5 Tr Viettel
  0522.49.5678 = 2,5 Tr Viettel
  0568864567 = 7 Tr Viettel
  0585254567 = 2,5 Tr Viettel
  0528664567 = 3,5 Tr Viettel
  0562554567 = 3,5 Tr Viettel
  0523354567 = 2,5 Tr Viettel
  0568314567 = 2,5 Tr Viettel
  0563164567 = 2,5 Tr Viettel
  0563154567 = 2,5 Tr Viettel
  0589324567 = 2,5 Tr Viettel
  058.221.4567 = 2,5 Tr Viettel
  058.356.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0523.85.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0528.26.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0585.66.4567 = 3,5 Tr Viettel
  052.234.4567 = 13 Tr Viettel
  056.939.4567 = 5,5 Tr Viettel
  0586.444567 = 4,5 Tr Viettel
  0562.65.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0568.95.4567 = 2,5 Tr Viettel
  056.995.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0569.65.4567 = 2,5 Tr Viettel
  056.656.4567 = 3 Tr Viettel
  0585.92.4567 = 2,5 Tr Viettel
  058.555.4567 = 10 Tr Viettel
  056.696.4567 = 3 Tr Viettel
  0582.51.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0583.18.4567 = 2,5 Tr Viettel
  05.666.14567 = 3,5 Tr Viettel
  0565.444567 = 4,5 Tr Viettel
  05.2226.4567 = 3 Tr Viettel
  058.929.4567 = 5 Tr Viettel
  058.838.4567 = 5 Tr Viettel
  058.818.4567 = 5 Tr Viettel
  0568.99.4567 = 5 Tr Viettel
  058.292.4567 = 4,5 Tr Viettel
  0582.44.4567 = 4,5 Tr Viettel
  05.2277.4567 = 3,5 Tr Viettel
  0523.22.4567 = 3 Tr Viettel
  0589.62.4567 = 2,7 Tr Viettel
  0589.61.4567 = 2,7 Tr Viettel
  0589.51.4567 = 2,7 Tr Viettel
  0589.344567 = 2,7 Tr Viettel
  0589.28.4567 = 2,7 Tr Viettel
  0589.26.4567 = 2,7 Tr Viettel
  0589.16.4567 = 2,7 Tr Viettel
  0588.12.4567 = 2,7 Tr Viettel
  0586.92.4567 = 2,7 Tr Viettel
  0586.91.4567 = 2,7 Tr Viettel
  0586.90.4567 = 2,7 Tr Viettel
  0586.89.4567 = 2,7 Tr Viettel
  058.665.4567 = 2,5 Tr Viettel
  058.661.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0586.25.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0586.21.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0586.19.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0585.91.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0585.62.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0585.61.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0585.16.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0583.95.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0583.92.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0583.91.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0583.82.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0583.52.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0583.51.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0583.26.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0583.16.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0583.15.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0582.96.4567 = 2,5 Tr Viettel
  058.225.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0569.62.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0569.35.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0569.32.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0569.21.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0569.18.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0569.15.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0568.92.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0568.91.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0568.35.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0568.19.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0568.16.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0568.15.4567 = 2,5 Tr Viettel
  05.2229.4567 = 2,5 Tr Viettel
  0589.06.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0588.46.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0587.95.4567 = 2,3 Tr Viettel
  058.757.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0586.71.4567 = 2,3 Tr Viettel
  058.667.4567 = 2,3 Tr Viettel
  058.6644567 = 2,3 Tr Viettel
  058.660.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0586.01.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0585.97.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0585.78.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0585.57.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0585.31.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0585.30.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0585.09.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0585.02.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0585.01.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0584.89.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0583.75.4567 = 2,3 Tr Viettel
  058.36.14567 = 2,3 Tr Viettel
  0583.07.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0582.90.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0582.67.4567 = 2,3 Tr Viettel
  058.220.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0582.15.4567 = 2,3 Tr Viettel
  056.99.44567 = 2,3 Tr Viettel
  0569.67.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0569.06.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0569.02.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0569.01.4567 = 2,3 Tr Viettel
  05.6.8.10.4567 = 2,3 Tr Viettel
  056.808.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0568.05.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0566.91.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0566.40.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0566.30.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0566.21.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0565.97.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0565.91.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0565.50.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0565.30.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0565.20.4567 = 2,3 Tr Viettel
  056.505.4567 = 2,3 Tr Viettel
  056.358.4567 = 2,3 Tr Viettel
  056.352.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0563.51.4567 = 2,3 Tr Viettel
  056.229.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0528.96.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0528.90.4567 = 2,3 Tr Viettel
  052.885.4567 = 2,3 Tr Viettel
  052.83.44567 = 2,3 Tr Viettel
  05.282.04567 = 2,3 Tr Viettel
  0528.16.4567 = 2,3 Tr Viettel
  052.36.14567 = 2,3 Tr Viettel
  052.330.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0523.18.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0523.12.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0523.02.4567 = 2,3 Tr Viettel
  05.229.44567 = 2,3 Tr Viettel
  05.228.44567 = 2,3 Tr Viettel
  0522.65.4567 = 2,3 Tr Viettel
  052.246.4567 = 2,3 Tr Viettel
  0522.15.4567 = 2,3 Tr Viettel
  052.838.3456 = 8 Tr Viettel
  05.6669.3456 = 8 Tr Viettel
  05.2323.3456 = 8 Tr Viettel
  0588.15.3456 = 2,5 Tr Viettel
  052.363.3456 = 7 Tr Viettel
  0523.66.3456 = 7 Tr Viettel
  052.898.3456 = 8 Tr Viettel
  0523.96.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0566.53.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0583.15.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0585.31.3456 = 2,5 Tr Viettel
  058.828.3456 = 7 Tr Viettel
  0569.23.3456 = 6 Tr Viettel
  0522.00.3456 = 3,5 Tr Viettel
  0586.76.3456 = 2,5 Tr Viettel
  058.606.3456 = 2,5 Tr Viettel
  052.389.3456 = 3,5 Tr Viettel
  052.393.3456 = 4,5 Tr Viettel
  05.6336.3456 = 5,5 Tr Viettel
  0568.99.3456 = 9 Tr Viettel
  0562.51.3456 = 2,5 Tr Viettel
  058.689.3456 = 4,5 Tr Viettel
  052.336.3456 = 3,5 Tr Viettel
  0582.31.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0585.89.3456 = 4,5 Tr Viettel
  058.636.3456 = 4,5 Tr Viettel
  0582.95.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0568.51.3456 = 2,5 Tr Viettel
  056.567.3456 = 18 Tr Viettel
  056.979.3456 = 8 Tr Viettel
  056.888.3456 = 18 Tr Viettel
  05.6886.3456 = 15 Tr Viettel
  058.838.3456 = 12 Tr Viettel
  0588.79.3456 = 10 Tr Viettel
  052.886.3456 = 8 Tr Viettel
  0582233456 = 5,5 Tr Viettel
  058.990.3456 = 3,5 Tr Viettel
  0589.78.3456 = 3 Tr Viettel
  0589.67.3456 = 3 Tr Viettel
  0589.05.3456 = 3 Tr Viettel
  0588.57.3456 = 3 Tr Viettel
  058.848.3456 = 3 Tr Viettel
  0586.19.3456 = 3 Tr Viettel
  0582.93.3456 = 3 Tr Viettel
  0569.183.456 = 3 Tr Viettel
  0568.59.3456 = 3 Tr Viettel
  0563.29.3456 = 3 Tr Viettel
  0528.59.3456 = 3 Tr Viettel
  0523.98.3456 = 3 Tr Viettel
  0587.94.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0587.90.3456 = 2,5 Tr Viettel
  058.767.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0587.58.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0587.25.3456 = 2,5 Tr Viettel
  058.717.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0584.98.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0584.93.3456 = 2,5 Tr Viettel
  058.477.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0583.67.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0583.50.3456 = 2,5 Tr Viettel
  058.344.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0583.09.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0582.87.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0582.67.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0582.44.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0582.09.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0569.06.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0568.84.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0565.57.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0565.08.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0564.98.3456 = 2,5 Tr Viettel
  056.407.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0563.85.3456 = 2,5 Tr Viettel
  056.344.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0563.07.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0562.80.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0528.67.3456 = 2,5 Tr Viettel
  052.378.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0522.87.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0522.08.3456 = 2,5 Tr Viettel
  0586.12.2345 = 1,9 Tr Viettel
  0565.38.2345 = 1,9 Tr Viettel
  05.898.22345 = 1,9 Tr Viettel
  058.568.2345 = 3,5 Tr Viettel
  0589.38.2345 = 1,9 Tr Viettel
  0569.53.2345 = 1,9 Tr Viettel
  0522.59.2345 = 1,9 Tr Viettel
  0568.19.2345 = 1,9 Tr Viettel
  058.93.22345 = 1,9 Tr Viettel
  0568.66.2345 = 4,5 Tr Viettel
  056.368.2345 = 4,5 Tr Viettel
  0586.25.2345 = 1,9 Tr Viettel
  0523.88.2345 = 3,5 Tr Viettel
  0589.85.2345 = 1,9 Tr Viettel
  0522.19.2345 = 1,9 Tr Viettel
  056.883.2345 = 3 Tr Viettel
  0582.16.2345 = 1,9 Tr Viettel
  058.555.2345 = 7 Tr Viettel
  0589.83.2345 = 2,5 Tr Viettel
  058.238.2345 = 1,9 Tr Viettel
  0585.16.2345 = 1,9 Tr Viettel
  0528.35.2345 = 1,9 Tr Viettel
  0528.13.2345 = 1,9 Tr Viettel
  0522.95.2345 = 1,9 Tr Viettel
  0582.15.2345 = 1,9 Tr Viettel
  0569.52.2345 = 1,9 Tr Viettel
  0588.95.2345 = 1,9 Tr Viettel
  0589.35.2345 = 1,9 Tr Viettel
  0523.99.2345 = 3,5 Tr Viettel
  0582.88.2345 = 3 Tr Viettel
  058.95.22345 = 2,2 Tr Viettel
  0589.13.2345 = 2,2 Tr Viettel
  0588.93.2345 = 2,2 Tr Viettel
   
 2. VT Tuấn Hùng

  VT Tuấn Hùng Member

  Tham gia ngày:
  12/2/22
  Bài viết:
  196
  Đã được thích:
  15
  Điểm thành tích:
  18
  uppppp